TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 24.08.2022

UKRAJINA: ŠEST MĚSÍCŮ VÁLKY = 6 MILIONŮ PŘÍJEMCŮ POMOCI

Za šest měsíců trvání současného ozbrojeného konfliktu na Ukrajině poskytl Červený
kříž různou formu pomoci 6,3 milionu lidem postiženým touto válkou. Český červený
kříž uskutečnil na Ukrajinu již 30 misí.

Pomoc obětem rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu je jednou z největších současných
humanitárních akcí Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – zapojen
je především Ukrajinský červený kříž, Mezinárodní výbor ČK i Mezinárodní federace
společností ČK&ČP a řada národních společností – Červené kříže sousedních zemí:
Běloruský, Maďarský, Moldavský Polský, Ruský, Rumunský a Slovenský pomáhající
uprchlíkům – a dalších 40 národních společností včetně Českého červeného kříže (ČČK).
Všechny tyto složky Hnutí ČK&ČP vyslaly do terénu přes 100.000 svých příslušníků.
Pomoc Červeného kříže zahrnuje ošetřování a odsuny raněných, humanitární pomoc
obětem války, psychosociální pomoc, obnovování rodinných kontaktů a pátrání po
nezvěstných, návštěvy osob zbavených svobody a další humanitární aktivity.
Za uplynulého půl roku se různých forem pomoci Červeného kříže dostalo 6,3 milionu lidí,
mimo to byl např. 8 milionům lidí zajištěn přístup k pitné vodě, 66.500 osob se týkalo
zajištění ochrany dle mezinárodního práva. Objem materiální pomoci přesáhl 30.000 tun.
Český červený kříž vyslal na Ukrajinu již 30 humanitárních misí – jejich těžištěm je hlavně
posilování dostupnosti zdravotní péče na Ukrajině, což je základ a nutný předpoklad jakékoli
další pomoci – na Ukrajině jsme například předali již 41 sanitek a zdravotnických vozidel,
dále Ukrajinský červený kříž dostává zdravotnický materiál, léčiva a zdravotnické přístroje,
vybavení typu zdravotnických stanů, vakuových nosítek, komunikační a navigační prostředky
nebo ochranné prostředky (přilby, vesty). Objem pomoci ČČK přesáhl 250 tun. Podílíme se
také na transportu nemocných z Ukrajiny k léčbě v ČR. V naší zemi jsme také pomohli více
než 250.000 uprchlíků. Počítáme i s poválečnou obnovou.
Naše pomoc je financována z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK, příspěvků
Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu MV, z darů jednotlivců a institucí.
Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž veřejnou
finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502

Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na:
www.cervenykriz.eu/chci-prispet

Za příspěvky děkujeme.

Doc. Dr. Marek Jukl                                                                                                                          Dr. Josef Konečný
prezident ČČK                                                                                                                                           ředitel Úřadu ČČK

X