V letošním roce jsme obdrželi sponzorský dar od Náboženské obce Církve Československé husitské Děčín v částce 39 785,- Kč, z kterého bylo nakoupeno 9 antidekubitních matrací pro naše klienty v Domově se zvláštním režimem. Moc děkujeme dárcům.

X