Pozvánka na Soutěž Mladých zdravotníků

Zveme Vás na Soutěž mladých zdravotníků, která se bude konat dne 15.4.2023 v areálu
Zoologické zahrady Děčín, kterou každoročně pořádá OS ČČK Děčín. Soutěž bude zahájena
v 9:30.
Přijďte se podívat a podpořit mladé zdravotníky, kteří budou na různých stanovištích
poskytovat první pomoc.

X