TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 26.11.2021
NÁRŮST HOSPITALIZOVANÝCH S COVID-19: ČČK BUDE ZNOVU
ŠKOLIT DOBROVOLNÍKY PRO NEMOCNICE A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Český červený kříž znovu začíná, s ohledem na sílu epidemie COVID-19, školit
dobrovolníky pro práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních a vyzývá
veřejnost, aby se do těchto kurzů přihlásila.
Během loňského podzimu a letošního jara pořádal ČČK kurzy pro dobrovolný pomocný
personál ve zdravotnictví či sociálních zařízeních nazvaný Základy moderního
ošetřovatelství v praxi, kterým prošlo několik tisíc dobrovolníků. Velká část z nich se pak
skutečně uplatnila v lůžkových zdravotnických či sociálních zařízeních, další pečovali o své
rodinné příslušníky.
Jde o jednodenní osmihodinový seminář, kde se dobrovolníci učí zejména praktickým
dovednostem jak komunikovat s nemocným, jak s ním manipulovat na lůžku, jak lůžko
upravit, jak takového člověka nakrmit, poskytnout mu osobní hygienu apod. Jde o
elementární, ale nezbytné dovednosti.
Od absolventů se nečeká, že by nahradili profesionální zdravotníky. Mohou jim ale velice
významně odlehčit. Profesionální zdravotník pak může obsluhovat více nemocných, než
kdyby tyto dobrovolníky neměl.
Situace se v nemocnicích v posledních týdnech s nárůstem hospitalizovaných s COVID-19
zhoršuje. V České republice přibývají každým dnem pacienti s touto nemocí ve značném
počtu. Proto ČČK tento kurz znovu aktivuje. Chceme znovu zapojit ty lidi, kterým není
situace lhostejná.
Kurzy se v minulosti konaly na celkem 21 místech po celé České republice. Informace o
aktuálních kurzech najde zájemce na www.zvladnemeto.cervenykriz.eu , kde se také může
zaregistrovat. Kurzy jsou zdarma.
Registrovat se mohou i další dobrovolníci, kteří chtějí při pandemii pomáhat – ať již
zdravotníci či jiní ochotní lidé. Kontaktovat mohou i přímo svůj Oblastní spolek ČČK.
Děkujeme všem, kteří pomohou.

Doc. Dr. Marek Jukl Dr. Josef Konečný
prezident ČČK ředitel Úřadu ČČK”

X