Oceňování bezplatných dárců krve se uskutečnilo 30.9.2021 při příležitosti Dne otevřených dveří v DZR ČČK Děčín na Teplické ulici.

Letos bylo v Děčíně Českým červeným křížem oceněno zlatou plaketou profesora doktora Janského za 40 odběrů 25 dárců krve, zlatým křížem 3. stupně za 80 odběrů 15 dárců a 1 dárce za 120 odběrů zlatým křížem 2. stupně.

Zahrada Domova se zvláštním režimem byla otevřena od 9,00 do 17,00 hodin pro širokou veřejnost. Všichni měli možnost si prohlédnout nejen budovu, ale i prostory zahrady, kde hrála živá hudba k poslechu i tanci, občerstvit se u výborného rautu, dozvědět se něco z první pomoci. Pro děti byl připraven skákací hrad a různé soutěže, cukrová vata a popcorn. Od 15 hodin patřila tato slavnost právě oceňovaným dárcům krve, který byl doprovázen pěveckým sborem Pomněnky ze Základní umělecké školy v Děčíně.

Děkujeme hlavně dárcům krve, že darují nejcennější tekutinu života. Dále městu Děčín a náměstkyni primátora p. Lehké a  zdravotním pojišťovnám, které se předávání také zúčastnili.

Irena Cachová

ředitelka OS ČČK Děčín

 

X