Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Odlehčovací pobytové služby

Foto zařízení je v sekci fotogalerii

ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA JE PODPOROVÁNA Z DOTACÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                          

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb

 

Název :  Odlehčovací pobytové služby

Sídlo : Mírové náměstí 234/3,405 02,Děčín IV.

Adresa Odlehčovací pobytové služby : ČSA 621/25, 405 01,Děčín I.

Druh služby:  Pobytová služba

Kapacita služby: 9 lůžek

 

Poslání

 

Posláním Odlehčovací pobytové služby OS ČČK Děčín je místo kde lidé nachází podporu a pomoc, když už jim došly síly a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby nebo pro blízkou klientovu rodinu, která se doposud starala o svého blízkého a nyní potřebuje zastoupit v pomoci. Těmto osobám pomáháme dočasně po dobu nezbytně nutnou . Pomocí našich vyškolených pracovníků, tak můžeme nadále umožnit plnohodnotný a důstojný život. Naše služba je poskytována  pobytovou formou a přizpůsobena dle individuálních potřeb klienta. Vytvoříme pro klienty místo, které je bude motivovat k udržení nebo obnovení jejich soběstačnosti.

 

 Cílová skupina

 

 Senioři a zdravotně postižení občané z Ústeckého kraje od 27 let ,kteří svým stavem mají omezenou míru soběstačnosti a jsou plně odkázáni na pomoc druhé osoby vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Služby neposkytujeme:

Ø  osobám vyžadujícím zdravotnické zařízení

Ø  osobám, které jsou nakažené infekční chorobou

 

Cíle služby

 .

 

Ø  poskytovat kvalitní služby dle Standardů kvality sociálních služeb

Ø  podporovat samostatnost a soběstačnost klientů  

Ø  poskytovat odbornou podporu a pomoc   

Ø  individuální přístup

Ø  nadále si zachovat vlastní styl života

Ø  udržovat a navazovat další vztahy

Ø  projevovat svou osobnost a naplňovat své osobní cíle

Ø  rozvíjet terapeutické činnosti pro klienty

Ø  informovat širokou veřejnost o našich službách

Zásady

 

Ø  svoboda při rozhodování

Ø  dodržování práv a respektování svobod 

Ø  individuální přístup

Ø  zachování důstojnosti a diskrétnosti 

Ø  nezávislost

Ø  právo volby

Ø  rovnost

 

 

 

Popis služby

 

Odlehčovací pobytové služby jsou poskytovány nepřetržitě.

 

Pobytové služby jsou poskytovány v klidné vilové části Děčína, v bytovém domě v 1.nadzemním podlaží v bytě 4+1. Zařízení je bariérové,bezbariérovost je zajištěna schodolezem. Pokoje pro klienty jsou 3 x 3 lůžkový , vybaveny elektrickou polohovací postelí,nočním stolkem,skříní na ošacení a osobní věci pro každého klienta,dále na každém pokoji televizor. Sociální zařízení je společné pro všechny klienty s bezbariérovým WC a sprchou,oddělené 2 WC pro personál.Dále je k dispozici společenská místnost určená jako jídelna pro klienty,ale i jejich aktivity  je vybavena velkým televizorem,knihovnou,gaučem.

Místnost určená pro personál je vybavena kuchyňkou,gaučem,psacím stolem,je zde oddělená část ,kde je šatna pro personál.

K domu náleží malé zatravněné prostranství s lavičkami a okrasnými stromy. Dům je v blízkosti MHD.

V ubytování je zahrnuta teplá i studená voda, elektrické energie, praní osobního i ložního prádla úklid pokoje.

 

Poskytování stravy

Klientům zajišťujeme celodenní stravování snídaně, oběd, večeře. Strava je poskytována se zásadami správné výživy.

 

Základní činnosti ze zákona:

 

Ø  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :

 

o   pomoc a podpora při podávání jídla a pití

o   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

o   pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru

o   pomoc při přesunu na lůžko či vozík

 

Ø  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu :

 

o   pomoc při úkonech osobní hygieny

o   pomoc při základní péči o vlasy a nehty

o   pomoc při použití WC

o   pomoc při přípravě jídla a pití

o   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ø  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

o   zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

o   pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

Ø  Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

o   ubytování,

o   úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

Ø  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

o   doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

Ø  Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

Ø  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

o   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

o   pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

Ø  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

o   podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

 

Fakultativní služby:

o   masáže

 

 

Jednání se zájemcem o služby:

 

Sociální pracovnice se klientovi představí a následně představuje služby, které zařízení nabízí. Zjišťuje, co klient od služby očekává, jakou konkrétní péči potřebuje, co mohou klientovi umožnit, zajistit. Zároveň poskytuje základní sociální poradenství pro klienty nebo jeho blízkou rodinu. Zájemce o službu nebo jeho blízká rodina má možnost osobně navštívit ještě před podáním žádosti o umístění.

Sociální pracovnice zpracovává podklady pro uzavření smlouvy, klienta při sepisování smlouvy seznámí s individuálním plánováním a jeho důležitostí při realizaci. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden výtisk obdrží klient a druhý uchovává zařízení v kartotéce klientů. Smlouvu podepisuje zájemce o službu a zástupce organizace. Zájemci o službu jsou srozumitelnou formou vysvětlena sepsaná smlouva   a v dostatečné míře vysvětleny i podmínky za kterých se smlouva uzavírá. Klient má dostatek času i na následné vysvětlení při nejasnostech.

 

Odlehčovací pobytová služba OS ČČK Děčín poskytuje své služby v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v úplném znění .

 

 

 

 

1.1.2015                                                                                         zpracovala : Bc. Pondělíková Lucie

 

 Ceník platný od 1.9.2017


 Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o umístnění

Žádost o umístnění na OPS:  userfiles/file/%C5%BD%C3%A1dost%20OPS.doc

 

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid