Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Humanitární jednotka

 

Humanitární jednotka OS ČČK Děčín je součástí systému humanitárních jednotek Českého červeného kříže, které plní funkci tzv. druhého sledu v Integrovaném záchranném systému ČR. Jejich úkolem je v případě krizových stavů (povodně a jiné přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, havárie velkého rozsahu apod.) zajišťování evakuace postižených osob, jejich nouzové ubytování a nouzové stravování, distribuce humanitární pomoci, poskytnutí potřebné psychologické a sociální pomoci a v neposlední řadě také ošetřování raněných osob.
 
Humanitární jednotku tvoří členové jednotlivých místních skupin ČČK, kteří jsou většinou také zdravotními instruktory, maskéry, zdravotníky zotavovacích akcí apod. Činnost v HJ je dobrovolná a její členové jí vykonávají mimo svá občanská povolání. Kromě poskytnutí první pomoci musí členové zvládnout i jiné dovednosti, jako např. základy topografie nebo navigaci přistávajícího vrtulníku. Vybraní členové mají proškolení na práci s dýchacím přístrojem, práci ve výškách, potápěčský nebo hasičský výcvik.
 
V minulosti již HJ ČČK Děčín obhájila svoji existenci při ničivých povodních v letech 1997, 2002 a 2006,2013 organizováním a distribucí humanitární pomoci, pomocí při výstavbě protipovodňových hrází, zajištěním nouzového ubytování a prováděním úklidových prací po opadnutí vody. Členové zdravotní sekce HJ ve spolupráci s dobrovolnými hasiči zajišťovali zdravotnický dozor v obcích, které byly důsledkem stoupající hladiny vody odříznuty od okolního světa. Při povodních v roce 2009 byla poprvé prováděna psychosociální intervence a pro okamžité doplnění sil jednotky bylo použito dobrovolníků.
 
Kromě povodní se HJ ČČK Děčín připravuje při tématických cvičeních také na účast v pátracích akcích po pohřešovaných osobách v těžko dostupném terénu, evakuaci a následné ošetření raněných při požárech v hustě obydlených oblastech či evakuaci osob postižených při hromadných neštěstích.
 
Během roku se s členy Humanitární jednotky OS ČČK můžete setkat při nejrůznějších společenských, sportovních nebo kulturních akcích, kde zajišťují zdravotní dozor.

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid