Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Domov se zvláštním režimem

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JE PODPOROVÁN Z DOTACÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

                                                                                          

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem

 

Organizace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

Sídlo: Mírové náměstí 234/3,405 02,Děčín IV.

Název služby:  Domov se zvláštním režimem

Adresa Domova se zvláštním režimem: Teplická 173/149, Děčín 8, 405 02

Druh služby:  Pobytová služba

Kapacita služby: 13 lůžek

 

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem OS ČČK Děčín je dlouhodobě a odborně poskytnout pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Poskytovanou pomoc přizpůsobujeme specifickým potřebám těchto osob, přičemž odbornost zajišťujeme pomocí našeho vyškoleného personálu.

 

Cílová skupina

Chronicky nemocní občané s duševním onemocněním trpící Alzheimerovou demencí, Parkinsonovou chorobou a stařeckou demencí od 45 let, kteří svým stavem mají omezenou míru soběstačnosti a jsou plně odkázáni na pomoc druhé osoby vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Služby neposkytujeme:

Ø  osobám vyžadujícím zdravotnické zařízení

Ø  osobám, které jsou nakažené infekční chorobou

 

Cíle služby

Ø  poskytovat kvalitní služby dle Standardů kvality sociálních služeb

Ø  podporovat samostatnost a soběstačnost klientů 

Ø  poskytovat odbornou podporu a pomoc  

Ø  individuální přístup

Ø  nadále si zachovat vlastní styl života

Ø  udržovat a navazovat další vztahy

Ø  projevovat svou osobnost a naplňovat své osobní cíle

Ø  rozvíjet terapeutické činnosti pro klienty

Ø  informovat širokou veřejnost o našich službách

 

Zásady

Ø  svoboda při rozhodování

Ø  dodržování práv a respektování svobod 

Ø  individuální přístup

Ø  zachování důstojnosti a diskrétnosti 

Ø  nezávislost

Ø  právo volby

Ø  rovnost

 

Popis služby

Domov se zvláštním režimem je služba poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Domov se zvláštním režimem se nachází v Děčíně v městské části Dolní Oldřichov, v nově zrekonstruované vile s rozlehlou zahradou. K vile náleží velká zahrada s pergolou, rybníčkem, lavičkami a okrasnými dřevinami a květinami. Zařízení se nachází nedaleko zastávky MHD a vlakové nádraží je vzdáleno 10 minut chůzí.

Zařízení je bariérové, což zajišťuje vertikální zvedací plošina nainstalovaná v celé budově. Pokojů pro uživatele je celkem 6, tj. 1 x 1 lůžkový, 3 x 2 lůžkový a 2 x 3 lůžkový pokoj. Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovacími postelemi, nočními stolky, skříněmi na ošacení a osobní věci, stoly se židlemi, umyvadly se zrcadly a televizory. Bezbariérové sociální zařízení (WC a sprcha) pro uživatele se nachází v prvních dvou patrech na chodbě a v jednom dvoulůžkovém pokoji. Dále je bezbariérová toaleta v přízemí vily. Pro mobilní uživatele je ještě jedna toaleta v 2. patře na chodbě. V 1. patře se nachází společenská místnost, která je určena pro aktivity s uživateli, ale slouží i jako jídelna. Místnost je vybavena stoly se židlemi, kuchyňkou pro klienty (lednička, dřez, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, nádobí), velkým televizorem, knihovničkou, komodou a botníkem.

Zázemí určené pro personál je ve 3 patře budovy. Je zde odpočinková místnost (vybavená psacím stolem, kuchyňkou, gaučem a televizorem), šatna pro pečovatelky, místnost určená k praní, sušení a žehlení prádla, sesterna pro zdravotní sestru a externího lékaře (vybavená chladničkou na léky, umyvadlem a dřezem) a koupelna s toaletou určená pro personál.

 

Ve druhém patře se nachází hlavní kuchyň, určená pro přípravu jídla a pití pečovatelkami. V přízemí je poté ještě jedna kuchyň, která se bude využívat spíše v létě. Obě kuchyně jsou vybaveny myčkou, ledničkou, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, elektrickým sporákem s digestoří, dvoudřezem a potřebným nádobím.

V přízemí budovy je dále kancelář určená pro hospodářsko-provozního pracovníka, sklad nebezpečného odpadu s chladničkou, technická místnost, kde je umístěn plynový kotel s bojlerem a hlavní uzávěr vody a plynu, sklad kompenzačních pomůcek s výtahovou šachtou, sklad údržby a toaleta pro personál s výlevkou.

Úklidové místnosti s výlevkou jsou ve dvou mezipatrech.

V ubytování je zahrnuta teplá i studená voda, elektrické energie, praní osobního i ložního prádla a úklid pokoje.

Klientům zajišťujeme celodenní stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Strava je poskytována se zásadami správné výživy.

Zajišťujeme i zdravotní péči v rámci pobytu v zařízení, kterou zajišťuje zdravotní sestra (mimo službu zdravotní sestry nebo v případě dovolené, zajišťuje zdravotní péči DOP ALICE ČČK Děčín). Tato péče se neúčtuje.

 

Základní činnosti ze zákona:

Ø  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

o   pomoc a podpora při podávání jídla a pití

-          Pokud uživatel není schopen se sám najíst nebo napít, je mu pomáháno personálem zařízení

-          Podávání jídla probíhá v jídelně/společenské místnosti nebo na pokoji uživatelů (imobilní uživatel)

o   pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

-          Pokud uživatel není schopen se sám obléknout nebo svléknout, je mu pomáháno personálem zařízení

o   pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru

-          Pokud není uživatel schopen se sám pohybovat ve vnitřním prostoru zařízení, je mu pomáháno personálem (personál uživatele doprovází a jistí)

-          Personál se snaží pomoci uživateli, aby se zorientoval, kde se nachází, procvičování základních kognitivních funkcí

o   pomoc při přesunu na lůžko či vozík

-          Pokud uživatel není schopen se sám přesunout na lůžko či vozík, je mu pomáháno personálem

       o   pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh

-          Pokud uživatel není schopen sám vstát ani ulehat nebo měnit své polohy na lůžku, je mu pomáháno personálem

 

 

Ø  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

o   pomoc při úkonech osobní hygieny

-          Hygiena se provádí buď na lůžku (imobilní uživatel), nebo v bezbariérové koupelně. Imobilní uživatel se může přesunout do bezbariérové koupelny pomocí zvedáku (je-li to jeho přání).

-          Provádí se ranní hygiena, celková hygiena a hygiena večerní

o   pomoc při základní péči o vlasy a nehty

-          Pokud uživatel není schopen se sám starat o vlasy a nehty, je mu pomáháno personálem. Personál zajištuje vyfoukání a učesání vlasů, holení (u pánů), a běžné stříhání nehtů.

-          V případě potřeby využít služeb kadeřnice nebo pedikérky, personál zajistí zprostředkování, ale tyto služby jsou hrazeny zvlášť uživatelem (nezahrnuje se do ceny péče).

o   pomoc při použití WC

-          Pokud uživatel není schopen se sám přesunout na WC a zvládat běžné úkony při vylučování, je mu pomáháno personálem

-          Výměnu inkontinenčních pomůcek provádí personál

 

Ø  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

o   zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,  zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

-          Zajišťujeme stravu 5x denně a personál dbá na dodržování na zásady racionální výživy a je zohledněn zdravotní stav uživatele

-          Obědy jsou zajištěny přes externího dodavatele jídla, ostatní jídla připravuje personál v sesterně

 

Ø  Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

  o   ubytování

-          Uživatel má přidělené lůžko, skříňky a noční stolek, do kterých si uloží ošacení a osobní věci

  o   úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

-          Veškeré tyto činnosti zajišťuje personál, pokud si uživatel nepřeje tyto činnosti si dělat sám

 

 

Ø  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

o   podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

-          Pokud uživatel není schopen dojít kamkoliv sám, je mu personálem poskytnut doprovod, který uživatele jistí

o   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

-          personál se snaží zajistit kontakt s rodinou, a pokud si to uživatel přeje je rodina o veškeré péči informována

 

Ø  Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

-          personál může zprostředkovat odborníka na terapeutické činnosti, nebo pokud je pro tyto činnosti personál řádně proškolen, může socioterapeutické činnosti provádět

Ø  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  o   pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

-          personál nebo sociální pracovnice zajišťuje pomoc ohledně uplatňování práv uživatele, pokud toho není uživatel schopen sám, nebo uživateli poskytne doprovod (komunikace s úřady, právníky atd.)

-          sociální pracovnice poskytuje i bezplatné základní sociální poradenství

 

Ø  Aktivizační činnosti:

o   nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

-          personál s uživateli procvičuje psychické a motorické dovednosti, formou různých her a cvičení

-          orientační harmonogram je vyvěšen v zařízení

-          jedná se například o nácvik chůze, procvičování jemné motoriky (skládačky, navlékání korálků atd.), procvičování paměti (křížovky, hry na zapamatování obrázků atd.)

 

 

Jednání se zájemcem o služby:

Jednání se zájemcem o službu probíhá formou sociálního šetření, kdy sociální pracovnice navštíví zájemce osobně tam, kde se zrovna zájemce nachází (domácí prostředí, nemocnice, nemocnice následné péče atd.) Sociální pracovnice se klientovi představí a následně představuje služby, které zařízení nabízí. Zjišťuje, co klient od služby očekává, jakou konkrétní péči potřebuje, co mohou klientovi umožnit, zajistit. Zároveň poskytuje základní sociální poradenství pro klienty nebo jeho blízkou rodinu. Zájemce o službu nebo jeho blízká rodina má možnost osobně navštívit zařízení ještě před podáním žádosti o umístění.

Sociální pracovnice zpracovává podklady pro uzavření smlouvy, klienta při sepisování smlouvy seznámí s individuálním plánováním a jeho důležitostí při realizaci. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden výtisk obdrží klient a druhý uchovává zařízení v kartotéce klientů. Smlouvu podepisuje zájemce o službu a zástupce organizace. Zájemci o službu jsou srozumitelnou formou vysvětlena sepsaná smlouva a v dostatečné míře vysvětleny i podmínky, za kterých se smlouva uzavírá. Klient má dostatek času i na následné vysvětlení při nejasnostech.

 

Dle §91 odst. 3 zákona o sociálních službách může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Zdravotní důvody jsou dále specifikovány v ustanovení §36 vyhlášce č. 505/2006 Sb. Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

 

 

 

Domov se zvláštním režimem OS ČČK Děčín poskytuje své služby v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v úplném znění.

Ceník platný od 1.3.2018

Smlouva platná

Vyjádření ošetřujícího lékaře

Žádost o umístění do domova

 

 

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid