Český červený kříž Oblastní spolek Děčín

Činnost oblastního spolku

- Oceňování bezplatných dárců krve


- Pořádání kurzů první pomoci v učebně na Oblastním spolku


- Měření krevního tlaku a glykémie


- Pořádání okresní soutěže Mladých zdravotníků


- Zajišťování zdravotních dozorů na sportovních a kulturních akcích


- Pořádání rekondičních pobytů seniorů


- Organizujeme Dny zdraví v našem okrese s výukou první pomoci,měřením glykémie     a  krevního tlaku


- Zajišťujeme domácí ošetřovatelskou péči ALICE

 

- Zajišťujeme pečovatelskou službu

 

- Poskytujeme odlehčovací pobytové služby

 

 

Menu


©2017 - ČČK Děčín, webdesign: GOMEDIA.cz, XHTML 1.0 Strict & CSS 2.1 valid